Ученически програми

Двудневни екскурзии

Двудневни екскурзии

Изготвяме ученически пътувания по заявка, съобразени с желанията на училището/ръководителите за местата за нощувка, посещаваните градове и обекти.

10 оферти
Еднодневни екскурзии

Еднодневни екскурзии

Изготвяме ученически пътувания по заявка, съобразени с желанията на училището/ръководителите за местата за нощувка, посещаваните градове и обекти.

13 оферти
Зелени училища

Зелени училища

Изготвяме ученически пътувания по заявка, съобразени с желанията на училището/ръководителите за местата за нощувка, посещаваните градове и обекти.

13 оферти