Еднодневни екскурзии

ЕДНОДНЕВНА ЕКСКУРЗИЯ - СОПОТ И КАРЛОВО
1 ден
Пловдив – Сопот – Карлово – Пловдив
1 ден
Пловдив – Старосел – Хисаря – Пловдив
ЕКСКУРЗИЯ ДО КАЛОФЕР
1 ден
Пловдив – Калофер – Пловдив
ЕКСКУРЗИЯ ДО СТАРА ЗАГОРА
1 ден
Пловдив – Стара Загора – Пловдив
ЕКСКУРЗИЯ ДО КАЗАНЛЪК
1 ден
Пловдив- Казанлък – Скобелево – Пловдив
ЦАРИ МАЛИ ГРАД И САМОКОВ
1 ден
Пловдив – Цари Мали Град – Самоков – Пловдив
ЕКСКУРЗИЯ МУЗЕЙКО
1 ден
Пловдив – София – Пловдив
ЕДНОДНЕВНА ЕКСКУРЗИЯ- КОПРИВЩИЦА
1 ден
Пловдив – Копривщица – Пловдив
ЕКСКУРЗИЯ ДО СМОЛЯН
1 ден
Пловдив – Чепеларе – Смолян – Бачково – Пловдив
ЕКСКУРЗИЯ ДО ПАНАГЮРИЩЕ
1 ден
Пловдив – Панагюрище – Оборище – Пловдив
1 ден
Пловдив – Пазарджик – Пловдив