Благодарим Ви за направената резервация!

На посочения имейл ще получите договора за пътуването. Ще очакваме да ни го върнете подписан и сканиран в рамките на 2 работни дни. В същия срок трябва да преведете и капарото в размер на 50% от основния пакет на човек на посочената в договора банкова сметка.