4 дни/3 нощувки
Продължителност
със самолет
Вид транспорт
София-Рим-София
Маршрут

#365 Рим

Изберете пътуване до Рим, в удобно време за вас. Открийте най-добрите цени за месеца и резервирайте своята екскурзия. *Цените се актуализират ежедневно, за да предоставим възможността за пътуване на всяка една дата. Ще откриете топ цените за месеца, оцветени в оранжево. Датите с етикет Stop Sale са със запълнен капацитет на групата. Проверете за свободни места като се свържете с нас.

01 – 04.01.2023 – Stop sale
02 – 05.01.2023 – Stop sale
03 – 06.01.2023 – Stop sale
04 – 07.01.2023 – Stop sale
05 – 08.01.2023 – Stop sale
06 – 09.01.2023 – Stop sale
07 – 10.01.2023 – Stop sale
08 – 11.01.2023 – Stop sale
09 – 12.01.2023 – Stop sale
10 – 03.01.2023 – Stop sale
11 – 14.01.2023 – 698 лв
12 – 15.01.2023 – 698 лв
13 – 16.01.2023 – Stop sale
14 – 17.01.2023 – Stop sale
15 – 18.01.2023 – 598 лв
16 – 19.01.2023 – 598 лева
17 – 20.01.2023 – Stop sale
18 – 21.01.2023 – 598 лв
19 – 22.01.2023 – 598 лв
20 – 23.01.2023 – 498 лв
21 – 24.01.2023 – Stop sale
22 – 25.01.2023 – Stop sale
23 – 26.01.2023 – Stop sale
24 – 27.01.2023 – Stop sale
25 – 28.01.2023 – Stop sale
26 – 29.01.2023 – Stop sale
27 – 30.01.2023 – 498 лв
28 – 31.01.2023 – Stop sale
29.01 – 01.02.2023 – 698 лв
30.01 – 02.02.2023 – 498 лв
31.01 – 03.02.2023 – Stop sale
01 – 04.02.2023 – 698 лв
02 – 05.02.2023 – 598 лв
03 – 06.02.2023 – 598 лв
04 – 07.02.2023 – Stop sale
05 – 08.02.2023 – 598 лв
06 – 09.02.2023 – 498 лв
07 – 10.02.2023 – 698 лв
08 – 11.02.2023 – 598 лв
09 – 12.02.2023 – 598 лв
10 – 13.02.2023 – 498 лв
11 – 14.02.2023  – Stop sale
12 – 15.02.2023 – 598 лв
13 – 16.02.2023 – 598 лв /Свети Валентин в Рим/
14 – 17.02.2023 –  Stop sale
15 – 18.02.2023 – 598 лв
16 – 19.02.2023 – 598 лв
17 – 20.02.2023 – 498 лв
18 – 21.02.2023 – Stop sale
19 – 22.02.2023 – 598 лв
20 – 23.02.2023 – 598 лв
21 – 24.02.2023 – Stop sale
22 – 25.02.2023 – 598 лв
23 – 26.02.2023 – 598 лв
24 – 27.02.2023 – 498 лв
25 – 28.02.2023 – Stop sale
26 – 01.03.2023 – 598 лв
27.02 – 02.03.2023 – 498 лв
28.02 – 03.03.2023 – Stop sale
01 – 04.03.2023 – Stop sale
02 – 05.03.2023 – 798 лв
03 – 06.03.2023 – 798 лв
04 – 07.03.2023 – Stop sale
05 – 08.03.2023 – 698 лв
06 – 09.03.2023 – 698 лв
07 – 10.03.2023 – Stop sale
08 – 11.03.2023 – 598 лв
09 – 12.03.2023 – 698 лв
10 – 13.03.2023 – 598 лв
11 – 14.03.2023 – Stop sale
12 – 15.03.2023 – 698 лв
13 – 16.03.2023 – 698 лв
14 – 17.03.2023 – Stop sale
15 – 18.03.2023 – 698 лв
16 – 19.03.2023 – 698 лв
17 – 20.03.2023 – 698 лв
18 – 21.03.2023 – Stop sale
19 – 22.03.2023 – 698 лв
20 – 23.03.2023 – 698 лв
21 – 24.03.2023 – Stop sale
22 – 25.03.2023 – 598 лв
23 – 26.03.2023 – 698 лв
24 – 27.03.2023 – 698 лв
25 – 28.03.2023 – 698 лв
26 – 29.03.2023 – Stop sale
27 – 30.03.2023 – 598 лв
28 – 31.03.2023 – 598 лв
29 – 01.04.2023 – Stop sale
30 – 02.04.2023 – 598 лв
31 – 03.04.2023 – 698 лв
01 – 04.04.2023 – Stop sale
02 – 05.04.2023 – 798 лв
03 – 06.04.2023 – 698 лв
04 – 07.04.2023 – 698 лв
05 – 08.04.2023 – Stop sale
06 – 09.04.2023 – 898 лв
07 – 10.04.2023 – 898 лв
08 – 11.04.2023 – Stop sale
09 – 12.04.2023 – 898 лв
10 – 13.04.2023 – Stop sale
11 – 14.04.2023 – Stop sale
12 – 15.04.2023 – Stop sale
13 – 16.04.2023 – Stop sale
14 – 17.04.2023 – 898 лв
15 – 18.04.2023 – Stop sale
16 – 19.04.2023 – 898 лв
17 – 20.04.2023 – 798 лв
18 – 21.04.2023 – 898 лв
19 – 22.04.2023 – Stop sale
20 – 23.04.2023 – 898 лв
21 – 24.04.2023 – 898 лв
22 – 25.04.2023 – Stop sale
23 – 26.04.2023 – 798 лв
24 – 27.04.2023 – 798 лв
25 – 28.04.2023 – 798 лв
26 – 29.04.2023 – Stop sale
27 – 30.04.2023 –  798 лв
28 – 01.05.2023 – 898 лв
29 – 02.05.2023 – Stop sale
30 – 03.05.2023 – 898 лв
01 – 04.05.2023 – 698 лв
02 – 05.05.2023 – 698 лв
03 – 06.05.2023 – Stop sale
04 – 07.05.2023 – 798 лв
05 – 08.05.2023 – 898 лв
06 – 09.05.2023 – Stop sale
07 – 10.05.2023 – 798 лв
08 – 11.05.2023 – 698 лв
09 – 12.05.2023 – 698 лв
10 – 13.05.2023 – Stop sale
11 – 14.05.2023 – 798 лв
12 – 15.05.2023 – 698 лв
13 – 16.05.2023 – Stop sale
14 – 17.05.2023 – 798 лв
15 – 18.05.2023 – 698 лв
16 – 19.05.2023 – 698 лв
17 – 20.05.2023 – Stop sale
18 – 21.05.2023 – 698 лв
19 – 22.05.2023 – 798 лв
20 – 23.05.2023 – Stop sale
21 – 24.05.2023 – Stop sale
22 – 25.05.2023 – 698 лв
23 – 26.05.2023 – 698 лв
24 – 27.05.2023 – Stop sale
25 – 28.05.2023 – 698 лв
26 – 29.05.2023 – 898 лв
27 – 30.05.2023 – Stop sale
28 – 31.05.2023 – 898 лв
29 – 01.06.2023 – 698 лв
30 – 02.06.2023 – 698 лв
31 – 03.06.2023 – Stop sale
01 – 04.06.2023 – 585 лв
02 – 05.06.2023 – 698 лв
03 – 06.06.2023 – 698 лв
04 – 07.06.2023 – 598 лв
05 – 08.06.2023 – 598 лв
06 – 09.06.2023 – 598 лв
07 – 10.06.2023 – 698 лв
08 – 11.06.2023 – 598 лв
09 – 12.06.2023 – 598 лв
10 – 13.06.2023 – 698 лв
11 – 14.06.2023 – 598 лв
12 – 15.06.2023 – 598 лв
13 – 16.06.2023 – 598 лв
14 – 17.06.2023 – 698 лв
15 – 18.06.2023 – 598 лв
16 – 19.06.2023 – 598 лв
17 – 20.06.2023 – 698 лв
18 – 21.06.2023 – 598 лв
19 – 22.06.2023 – 598 лв
20 – 23.06.2023 – 598 лв
21 – 24.06.2023 – 698 лв
22 – 25.06.2023 – 598 лв
23 – 26.06.2023 – 598 лв
24 – 27.06.2023 – 698 лв
25 – 28.06.2023 – 598 лв
26 – 29.06.2023 – 598 лв
27 – 30.06.2023 – 598 лв
28 – 01.07.2023 – 698 лв
29 – 02.07.2023 – 598 лв
30 – 03.07.2023 – 598 лв
01 – 04.07.2023 – 598 лв
02 – 05.07.2023 – 598 лв
03 – 06.07.2023 – 598 лв
04 – 07.07.2023 – 598 лв
05 – 08.07.2023 – 698 лв
06 – 09.07.2023 – 598 лв
07 – 10.07.2023 – 598 лв
08 – 11.07.2023 – 698 лв
09 – 12.07.2023 – 598 лв
10 – 13.07.2023 – 598 лв
11 – 14.07.2023 – 598 лв
12 – 15.07.2023 – 698 лв
13 – 16.07.2023 – 598 лв
14 – 17.07.2023 – 598 лв
15 – 18.07.2023 – 698 лв
16 – 19.07.2023 – 598 лв
17 – 20.07.2023 – 598 лв
18 – 21.07.2023 – 598 лв
19 – 22.07.2023 – 698 лв
20 – 23.07.2023 – 598 лв
21 – 24.07.2023 – 598 лв
22 – 25.07.2023 – 698 лв
23 – 26.07.2023 – 598 лв
24 – 27.07.2023 – 598 лв
25 – 28.07.2023 – 598 лв
26 – 29.07.2023 – 698 лв
27 – 30.07.2023 – 598 лв
28 – 31.07.2023 – 598 лв
29 – 01.08.2023 – 698 лв
30 – 02.08.2023 – 598 лв
31 – 03.08.2023 – 598 лв
01 – 04.08.2023 – 598 лв
02 – 05.08.2023 – 698 лв
03 – 06.08.2023 – 598 лв
04 – 07.08.2023 – 598 лв
05 – 08.08.2023 – 698 лв
06 – 09.08.2023 – 598 лв
07 – 10.08.2023 – 598 лв
08 – 11.08.2023 – 598 лв
09 – 12.08.2023 – 698 лв
10 – 13.08.2023 – 598 лв
11 – 14.08.2023 – 598 лв
12 – 15.08.2023 – 698 лв
13 – 16.08.2023 – 598 лв
14 – 17.08.2023 – 598 лв
15 – 18.08.2023 – 598 лв
16 – 19.08.2023 – 698 лв
17 – 20.08.2023 – 598 лв
18 – 21.08.2023 – 598 лв
19 – 22.08.2023 – 698 лв
20 – 23.08.2023 – 598 лв
21 – 24.08.2023 – 598 лв
22 – 25.08.2023 – 598 лв
23 – 26.08.2023 – 698 лв
24 – 27.08.2023 – 598 лв
25 – 28.08.2023 – 598 лв
26 – 29.08.2023 – 698 лв
27 – 30.08.2023 – 598 лв
28 – 31.08.2023 – 598 лв
29 – 01.09.2023 – 598 лв
30 – 02.09.2023 – 698 лв
31 – 03.09.2023 – 598 лв
01 – 04.09.2023 – 698 лв
02 – 05.09.2023 – 798 лв
03 – 06.09.2023 – 698 лв
04 – 07.09.2023 – 698 лв
05 – 08.09.2023 – 698 лв
06 – 09.09.2023 – 798 лв
07 – 10.09.2023 – 698 лв
08 – 11.09.2023 – 698 лв
09 – 12.09.2023 – 798 лв
10 – 13.09.2023 – 698 лв
11 – 14.09.2023 – 698 лв
12 – 15.09.2023 – 698 лв
13 – 16.09.2023 – 798 лв
14 – 17.09.2023 – 698 лв
15 – 18.09.2023 – 698 лв
16 – 19.09.2023 – 798 лв
17 – 20.09.2023 – 698 лв
18 – 21.09.2023 – 698 лв
19 – 22.09.2023 – 698 лв
20 – 23.09.2023 – 798 лв
21 – 24.09.2023 – 698 лв
22 – 25.09.2023 – 698 лв
23 – 26.09.2023 – 798 лв
24 – 27.09.2023 – 698 лв
25 – 28.09.2023 – 698 лв
26 – 29.09.2023 – 698 лв
27 – 30.09.2023 – 798 лв
28 – 31.09.2023 – 698 лв
29 – 02.10.2023 – 698 лв
30 – 03.10.2023 – 798 лв
1

1 ден

Кацане в Рим и трансфер до хотела, разположен в района на гара Термини (по желание и срещу доплащане). Оставяне на багажа за съхранение на рецепция или при наличност на готови стаи – настаняване в хотела.

Следва туристическа обиколка на Вечният град с местен екскурзовод на български език – Тур “Из потайностите на Рим”. Обиколката започва от Площад Република с базиликата “Света Мария на ангелите”, преминавате през най-малката и мистериозна църква “Сан Карло але Куатро Фонтане”, Президенството, което се намира на един от седемте хълма на Рим – Квирнил Хил. След това ще се отправите към величествения фонтан Ди Треви (любимо място на всички) където ще имате време за почивка и снимки. Свободно време. Нощувка.

2

2 ден

Закуска. Свободно време за самостоятелно разглеждане на Рим ИЛИ

Посещение на Ватикана с екскурзовод (по желание и срещу доплащане).
Отново заедно с местния гид ще имате възможност да посетите Ватиканските музеи, съхраняващи забележителни творби на изкуството от древността до наши дни, като посещението включва запазен час на влизане с цел избягване на чакането по опашки и екскурзоводско обслужване. Обиколката на музеите продължава около 3 часа. По време на обиколката ще разгледате низ от зали и галерии на една от най-големите музейни колекции на изкуство и истории, някои от които са Гръцкия кръст, галерията на Канделабри и Араци, залата на географските карти, апартаментите на папите, Сикстинската капела и други.

Свободно време за почивка/обяд.

Тур: Папи, императори и още нещо… (по желание и срещу допълнително заплащане) Посещение на Базиликата „Св. Петър“ с екскурзовод на български език. След това ще се запознаете с историята на Замъка „Архангел Михаил“ (разглеждане отвън). Ще минете по Моста на ангелите и ще навлезете в сърцето на Рим, където ще се разходите по живописния пиаца Навона, където в миналото на това място са се провеждали състезания и надбягвания с колесници и ще се докоснете до Пантеона – храм на всички богове – единственият запазен римски храм от Древността. (продължителност на тура около 3 часа). Свободно време до края на деня. Нощувка.

3

3 ден

Закуска. Свободно време за самостоятелно разглеждане на Рим ИЛИ

Организирано посещение на Флоренция (по желание и срещу доплащане). Отпътуване към Тосканската столица с високоскоростния влак. Местен екскурзовод ще ви посрещне на гарата, откъдето ще започне тура на Флоренция. По време на обиколката ще посетите Ренесансовата базилика „Света Богородица Нова“ (Santa Maria della Novella), централния площад на Флоренция – Пиаца Дуомо, където са разположени едни от най-забележителните творби на ренесансовата архитектура и изкуство – баптистерият „Свети Йоан“ (San Giovanni), където е кръстен самият Данте Алигиери, катедралата „Санта Мария дел Фиоре“с купола на Брунелески – един от шедьоврите на инженерната мисъл през 14 век – и камбанарията на Джото, висока 85 м. След кратка пауза за кафе и джелато ще разгледате базиликата „Санта Кроче“ (входът за базиликата е 6 евро, заплаща се на място). Последни спирки от тура ще бъдат площад „Синьория“ с Палацо Векио (Стария дворец) и Понте Векио – каменният покрит мост над река Арно. Обиколният тур ще бъде с продължителност около 3 часа. Свободно време до 18 ч. Отпътуване от Флоренция. Пристигане на централна гара „Термини“, Рим.

ИЛИ

Организирана екскурзия до древния град Тиволи (по желание и срещу доплащане).
„Екскурзия до Тиволи за посещение на Вила Д`Есте“ – Среща с местния екскурзовод и трансфер до Тиволи – градче, което е било „убежище“ на древните аристократични семейства. Ще посетите една от най-красивите вили на Италия – Вила Д`Есте, която ще ви очарова със своите богато изрисувани стаи, тераси с панорамни гледки към градините и цялата долина, фонтани и растителност. Вила Д`Есте е истински шедьовър на италианската архитектура, а най-любопитните подробности за нея, ще научите на място. (екскурзията е с продължителност 4-5 часа).

По желание и срещу допълнително заплащане: „Многопластовият Древен Рим“ – Ще откриете, че Рим е многопластов в своята история и архитектура. Турът ще започне от базиликата „Сан Клементе” – ще навлезете в подземията на Вечният град, като в асансьор на времето, от днешни времена, през 12. век; през 8 век до недрата на Древен Рим и ще достигнете римски дом от 1. век. В гънките на тази многопластова история ще имате възможността да се поклоните и на мощите на Свети Кирил. Разходката продължава покрай най-големия амфитеатър от древноримската епоха – Колизеума, за да научите какво е истинското му име. Ще преминете през Арката на Константин, Римски и Императорски форум, Колоната на Траян, площад Венеция, Олтарът на родината и Капитолийски хълм, където се намира вълчицата с Ромул и Рем.
(продължителност от около 3 часа)

Нощувка.

4

4 ден

Закуска. Трансфер до летището (по желание и срещу доплащане). Излитане от Рим и пристигане в София.

*ВАЖНО! Имате възможност да изберете всички турове от програмата. За някои от датите на пътуването последователността на програмата може да бъде разместена в зависимост от полетното разписание, наличните часове за посещение на дадените обекти, както и от избраните турове от цялата група. Предварителна информация за това как ще се осъществи програмата за избраната от Вас дата на отпътуване, туроператорът може да предостави до седмица преди началната дата на екскурзията.

**Понеже града подлежи често на манифестации, маратони, религиозни и държавни празници програмата може да претърпи промяна с оглед по-доброто провеждане на туровете.

***Полетното разписание е различно за всяка дата – свържете се с нас за информация.

Цената включва:

Самолетен билет София – Рим – София;
1 брой малка чанта с максимални размери 40х20х25 см;
3 нощувки със закуски в хотел  3* в района на Термини или на удобна локация, в близост до забележителностите;
Туристическа пешеходна обиколка на Рим с местен екскурзовод на български език;

Цената не включва:

*Всички допълнителни услуги се заявяват при резервация и се заплащат до 30 дни преди датата на отпътуване.

Към програмата няма водач от България.

Шатъл автобус летище – хотел – летище – 68 лв на човек общо в двете посоки /ще бъдете посрещнати на летището и откарани до хотела, а в последния ден нашите партньори ще ви вземат от хотела и откарат до летището/;
Организирано посещение на Ватикана и Ватиканските музеи с екскурзовод на български език, аудио гид и предварително запазване на билет *при възможност, ако не – закупуване на билети на място от екскурзовода – (при минимум 8 желаещи);

 • За възрастни – 98 лв;
 • За лица до 18 г. включително и студенти до 25 г. – 78 лв; *Студенти, желаещи да ползват намалението задължително представят пред Ватикана Студентска карта за Европа в противен случай заплащат билет за възрастни !
 • За деца до 6 г. – безплатно;
 • Лица с ТЕЛК над 74 % – /заплащат само беседа/ – 40 лв 

Тур: “Папи, императори и още нещо” – 68 лв (при минимум 5 желаещи);
Тур: “Многопластов Древен Рим” – 68 лв (при минимум 5 желаещи);
Организирано посещение на Флоренция – 198 лв на човек (при минимум 10 желаещи);
Организирано посещение на Тиволи с включен трансфер, екскурзовод и входен билет за Вила д’Есте – 160 лв. на човек (при минимум 6 желаещи);
Избор на място за сядане в самолета – при резервация: 38,00 лв на човек в зависимост от местоположението (в противен случай не се гарантират поредни места);
*При пътуване с дете до 12 годишна възраст, запазването на място на пълнолетен до дете е задължително.
Чекиран багаж до 10 кг с максимални размери 55х40х20 см  – 100,00 лв на човек общо за двете посоки;
Чекиран багаж до 20 кг  128 лв на човек общо за двете посоки;
Приоритетно качване в самолета и втора ръчна чанта до 10кг с размери 55х40х20 см – 70,00 лв на човек общо за двете посоки;
*Добавянето на багаж след закупен билет често се оскъпява от авиокомпанията, затова ви съветваме да заявите допълнителен багаж при попълването на договора.
Медицинска застраховка – 6 лв на човек до 10 000 евро със ЗК “Лев Инс” АД
Медицинска застраховка за лица над 65 до 70 год. задължително доплащат 10 лв
Медицинска застраховка за лица над 71 до 75 год. задължително доплащат 13 лв
Медицинска застраховка за лица над 75 год. задължително доплащат 15 лв
Медицинска застраховка за лица над 80 год. задължително доплащат 18 лв
Застраховка Отмяна на пътуване, сключва се на стойност 5% от сумата, която желаете да застраховате (покрива и разболяване от ковид преди пътуването) – Препоръчваме!
Ползване на слушалки по време на екскурзоводската обиколка – 4 лева на човек (задължително предварително доплащане);
Туристическа такса – 4 евро на ден (задължително доплащане, на рецепция в хотела);

Забележка:

 • Доплащане за единично настаняване 80 лева на вечер /240 лева общо за 3 нощувки/;
 • Възможност за настаняване в хотел 4*.  Доплащане: 180 лв. на човек за целия период.
 • Дете на възраст до 2 години към датата на полета заплаща такса бординг, като стои в скута на родителя (няма
  седалка). При желание дете до 2 години към датата на полета да ползва седалка в самолета, трябва да бъде заплатена стойността на самолетния билет към момента на резервация. Задължително условие при използване на отделна седалка в самолета е да бъде осигурено детско столче за кола, сертифицирано за употреба в самолет, което да има 5-точково закопчаване.
 • Дете от 2 до 11,99 години, настанено в стая с двама възрастни (като допълнително легло не се гарантира), ползва 10 % отстъпка от основния пакет, дете над 12 години заплаща цялата сума.
 • Безплатно онлайн чекиране е възможно 1-2 дни преди датите на отпътуване и на връщане (в замисимост от самолетната компания)! Ако желаете да получите бордните карти за полетите по-рано, авиокомпанията таксува по 38 лева на пътник.

#365 Рим

Изберете пътуване до Рим, в удобно време за вас. Открийте най-добрите цени за месеца и резервирайте своята екскурзия. *Цените се актуализират ежедневно, за да предоставим възможността за пътуване на всяка една дата. Ще откриете топ цените за месеца, оцветени в оранжево. Датите с етикет Stop Sale са със запълнен капацитет на групата. Проверете за свободни места като се свържете с нас.

УСЛОВИЯ:

 • Резервации се правят само при сключване на договор и внесен депозит в размер на 50% от цената на основния пакет;
 • Цената е валидна за 1 възрастен при двойно или тройно настаняване;
 • Промяна на имена и дати е възможна само след заплащане на съответната глоба;

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 • Паспортен и визов режим: Българските граждани, пътуващи за Италия, е необходимо да притежават валиден паспорт или лична карта с валидност минимум 6 месеца след датата на връщане в България.
 • За деца под 18г., пътуващи без родители – нотариално заверено родителско разрешение за напускане на страната от не пътуващия родител (оригинал и 1 копие). За деца, чиито родители са с различни фамилии, се изисква копие от акт за раждане на детето, в който да са вписани и двамата родители.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

 • Минимален брой записани туристи за осъществяване на екскурзията – 8 човекa
 • Срок за уведомяване на клиента при несъбран минимум – 10 дни преди датата на заминаване.
 • 1-2 дни преди отпътуване ще получите по имейл самолетните билети, мед. застраховка, ваучера за настаняване, телефони на превозвач и екскурзовод, както и цялостна информация за пътуването;
 • Полетното разписание подлежи на препотвърждение.
 • Туроператорът си запазва правото на незначителни промени по програмата. Ако желаете да пътувате в други от посочените по програмата периоди, можете да се свържете с нас на тел.: 0876 857 884

Отзиви за дестинацията

Все още няма отзиви.

Оставете отзив

Оценка