САНКТ ПЕТЕРБУРГ – Продължителност

САНКТ ПЕТЕРБУРГ – Продължителност

1.5. Продължителност на пътуването/престоя:5 нощувки / 6 дни