РУСИЯ – Предмет на договора и маршрут

РУСИЯ – Предмет на договора и маршрут

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1.КЛИЕНТЪТ възлага и заплаща, а ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да му осигури организирано групово или индивидуално пътуване с обща цена, включващо туристически услуги по Оферта, неразделна част от настоящия ДОГОВОР, както и неговите Общи условия, а именно:
1.2.Маршрут:София-Москва-София
1.3.Транспортно средство:самолет на авиокомпания Bulgaria Air