ПАРИЖ – Предмет на договора и маршрут Ryanair

ПАРИЖ – Предмет на договора и маршрут Ryanair

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1.КЛИЕНТЪТ възлага и заплаща, а ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да му осигури организирано групово или индивидуално пътуване с обща цена, включващо туристически услуги по Оферта, неразделна част от настоящия ДОГОВОР, както и неговите Общи условия, а именно:
1.2.Маршрут:София-Париж Бове-София с включена туристическа обиколка на български език
1.3.Транспортно средство:самолет на авиокомпания Ryanair с включен багаж 1 брой ръчен багаж с размери 40х20х25 см