ПАРИЖ – Настаняване, хранене

ПАРИЖ – Настаняване, хранене

1.6.Настаняване: хотел 3* (Hotel Gare de Lest; At Gare du Nord, или друг подобен от същата категория)
1.7.Хранения: 4 закуски
1.8.Вид и категория на заведенията за хранене: помещение за хранене в хотела по програмата