ДП Малта – медицинска застраховка

ДП Малта – медицинска застраховка

Медицинска застраховка – 7 лв за целия период (сключва се със застрахователна компания “Уника България”);