Израел – Предмет на договора и маршрут

Израел – Предмет на договора и маршрут

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. КЛИЕНТЪТ възлага и заплаща, а ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да му осигури организирано групово или индивидуално пътуване с обща цена, включващо туристически услуги по Оферта, неразделна част от настоящия ДОГОВОР, както и неговите Общи условия, а именно:
1.2. Маршрут: София-Тел Авив-София
1.3. Транспортно средство: самолет на авиокомпания Wizz Air с включен ръчен багаж с размери 40х30х18 см