ДП САНКТ – Единично настаняване

ДП САНКТ – Единично настаняване

Доплащане за единично настаняване – 238 лв за целия период (задължително доплащане при заявяване за ползване на единична стая)