БАРСЕЛОНА – Настаняване, хранене

БАРСЕЛОНА – Настаняване, хранене

1.6.Настаняване: хотел 2*/3*
1.7.Хранения: 3 закуски
1.8.Вид и категория на заведенията за хранене: помещение за хранене в хотела по програмата